Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Cựu diễn viên ba lê: Shen Yun giới thiệu văn hóa Trung Quốc ‘một cách tuyệt đẹp và chuyên nghiệp’