Cựu quan chức DOD: Khí cầu do thám của Trung Quốc có điểm tương đồng với Dự án khinh khí cầu AI của Google