Cựu TT Trump cảnh báo người dân Mỹ hãy chuẩn bị cho điều ‘tệ hơn rất nhiều’ so với suy thoái