Cựu TT Trump cho biết FBI đã trả lại hộ chiếu bị tịch thu ở Mar-a-Lago