Sự kiện vấn đáp trên CNN của ông Trump khơi lên muôn vẻ phản ứng từ lưỡng đảng