Dân biểu Texas: ‘Tôi chưa bao giờ chứng kiến điều kiện tại biên giới tệ đến thế’