Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện thúc giục việc đàn hặc ông Mayorkas vì cho rằng ông ‘vô cùng thiếu năng lực’

Các thành viên Đảng Cộng Hòa tổ chức phiên điều trần đàn hặc đầu tiên đối với Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ về cuộc khủng hoảng biên giới.