‘Đây là một hành vi che đậy tội phạm’: Người tố cáo cảnh báo trước những lo ngại về an toàn của Boeing