ĐỘC QUYỀN: Đảng Cộng Hòa Florida xóa bỏ điều kiện về cam kết trung thành để tham gia tranh cử sơ bộ mà ông Trump từng phản đối

Ủy ban điều hành Đảng Cộng Hòa Florida đã bỏ phiếu xóa bỏ yêu cầu về cam kết trung thành gây tranh cãi đối với các ứng cử viên tranh cử sơ bộ.