Dữ liệu mới của Bộ Ngân khố: Trung Quốc, Nhật Bản đã bán hàng tỷ USD công khố phiếu Hoa Kỳ trong tháng Chín

Đầu tư ngoại quốc vào công khố phiếu Hoa Kỳ giảm do những lo ngại về tài khóa.