FCC biểu quyết chấm dứt hoạt động của China Telecom tại Hoa Kỳ do lo ngại về an ninh quốc gia