Vũ đạo Trung Hoa cổ điển là một hình thức nghệ thuật lấy nội tâm làm gốc, chỉ khi người nghệ sĩ múa đưa những cảm nhận nội tâm dung nhập vào trong động tác vũ đạo, thân thể mới có thể “tuỳ tâm nhi động,” từ đó tạo ra sức biểu cảm sân khấu vô cùng mạnh mẽ.

“Một động tác có thể nhanh hay chậm, cương hay nhu, tất cả phụ thuộc vào nghệ sĩ múa muốn biểu đạt cảm xúc như thế nào, bi thương hay vui vẻ,” nghệ sĩ múa Carol Huang chia sẻ. “Cùng một động tác có thể biểu đạt những điều khác nhau, vì cảm giác bên trong hoàn toàn không giống nhau. Đây là một trong những đặc điểm của vũ đạo Trung Hoa cổ điển.”

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn