CẢM NHẬN CỦA KHÁN GIẢ

Khán giả tại Milwaukee: Shen Yun là một trải nghiệm văn hóa tuyệt diệu
Nữ ca sĩ người Ý mô tả Shen Yun ‘đạt đến độ hoàn mỹ gần như thoát tục’
‘Thế giới cần chứng kiến điều này,’ vị dân biểu bày tỏ sau khi tham dự Shen Yun

Những câu chuyện liên quan

Họa sĩ cổ đại triển hiện Thần tích, vẽ rồng điểm mắt biến thành thật
Câu chuyện thành ngữ: Giang Lang tài tận
Truyền thuyết ‘mộng bút sinh hoa’ – Cây bút Thần của các thi nhân xưa
Cảm ngộ về văn hóa Thần truyền từ diễn xuất của Shen Yun

Đạo Cụ Sân Khấu

08-12-2022
08-12-2022
08-12-2022