Giai thoại lịch sử của một trong tứ đại danh y ở Bắc Kinh