Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Giáo sư đại học nói, Shen Yun gửi gắm thông điệp: “rằng cuộc sống của chúng ta có nhiều ý nghĩa hơn là chỉ sinh tồn ở đây”