Hoa Kỳ: Các bộ lạc tìm kiếm hợp đồng cho thuê mới để phát triển kinh tế trong ‘vùng đất của người bản địa’