Hoa Kỳ: Cảnh báo bão mùa đông ở các khu vực Trung-Đại Tây Dương, New England vào cuối tuần