Hoa Kỳ: GOP phản hồi phát hiện của Bộ Năng lượng rằng COVID ‘có khả năng’ bị rò rỉ từ Phòng thí nghiệm Vũ Hán