Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Hoàng Duyệt, nghệ sĩ múa đạt Giải Vàng: ‘Tôi muốn họ thấy được sự tuyệt mỹ của Múa Cổ điển Trung Hoa’