Hơn 4,600 chuyến bay của Hoa Kỳ bị hủy hôm 23/12 khi cơn bão mùa đông đổ bộ