Ireland hủy bỏ chương trình ‘Thị thực Vàng’ đã trao quyền cư trú cho 1,500 triệu phú Trung Quốc