Kế hoạch xây dựng đại sứ quán Trung Quốc lớn nhất tại Vương quốc Anh bị hội đồng địa phương ngăn chặn