Khảo sát của Bloomberg: Nguy cơ suy thoái tăng mạnh kể từ tháng Sáu