Tòa Bạch Ốc thừa nhận lạm phát ‘cao không thể chấp nhận được’