Lần đầu tiên Hoa Kỳ cho phép bán thịt nuôi trong phòng thí nghiệm

Điều này diễn ra bất chấp những mối lo ngại về công nghệ nuôi cấy tế bào mới