Lãnh sự quán Hoa Kỳ phản ứng trước cảnh báo của nhà ngoại giao Trung Quốc về việc vượt qua ‘lằn ranh đỏ’ chính trị