Liên Hiệp Quốc tìm kiếm những quyền hạn to lớn mới cho các trường hợp khẩn cấp toàn cầu

Các nhà lập pháp và các nhà phê bình đang gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhưng Tòa Bạch Ốc ủng hộ nghị trình này