Luật sư ủng hộ dân chủ Hồng Kông bị bỏ tù ám chỉ quy trình tư pháp là giả tạo