Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Một bác sĩ cho rằng: Chúng ta cần Shen Yun củng cố sức khỏe tinh thần để chống lại virus