Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Một nam diễn viên nói về Shen Yun: ‘Họ trông như Thần trên sân khấu’