Một số nhà phát triển kêu gọi thận trọng khi các nhà phân tích dự đoán GDP toàn cầu tăng 7 ngàn tỷ USD nhờ AI