Nền kinh tế Hoa Kỳ có thêm 223,000 việc làm mới khi thị trường lao động tiếp tục chậm lại