Ngài James J. Hill đã mang đến nền thương mại thịnh vượng cho khu vực Tây Bắc của Hoa Kỳ