Ngành vi mạch bán dẫn của Trung Quốc bị tê liệt do sản lượng thấp, đóng cửa, các hạn chế mới