Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Cô Chu Dĩnh Xu, nghệ sĩ múa chính của Shen Yun: Đây là vẻ đẹp chính thống Thần truyền