Nghiên cứu: Một loại thuốc từ hợp chất của Trung y có khả năng điều trị ung thư não thể ác tính nhất