Ngũ Giác Đài đang chi gần 150 tỷ USD cho các công nghệ quân sự đột phá