Studio đằng sau bộ phim ‘Sound of Freedom’ đã vượt qua rào cản của Hollywood nhờ gọi vốn cộng đồng