Người tham gia Cách mạng Giấy Trắng: ‘Tôi đã chiến thắng nỗi sợ hãi của mình’

Dù có thể bị bắt khi trở về Bắc Kinh, nhưng cô Thi không cảm thấy hối hận vì đã tham gia biểu tình