Nguồn tin nội bộ: ‘Toàn bộ hệ thống hàng không vũ trụ và công nghiệp-quân sự của Trung Quốc đang trải qua một cuộc thanh trừng lớn’