Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Nhà hoạt động nhân quyền chia sẻ: Shen Yun là một ‘chiến thắng to lớn cho cộng đồng’