Nhiễm trùng do một loại vi khuẩn gây ô nhiễm sữa công thức có thể được bổ sung vào danh sách các bệnh phải theo dõi của liên bang