Những điều cần biết về các dự luật của California trong cuộc bầu cử ngày 08/11