Những sơ hở khó bào chữa của thuyết tiến hóa (P.6): Những ngộ nhận và điểm mù [2]