Những sơ hở khó bào chữa của thuyết tiến hóa (P.9): Những ngộ nhận và điểm mù [5]