Ở Trung Quốc, làm công chức không còn đồng nghĩa với việc có ‘một chén cơm vững chắc’

Các công chức của Nhữ Châu đã không nhận được tiền lương trong nhiều tháng