Ông Elon Musk chế giễu WEF là tập hợp giới tinh hoa toàn cầu tại Davos