Ông McCarthy và ông Jeffries nhậm chức, Quốc hội Hoa Kỳ nhiệm kỳ 118 dự kiến sẽ có nhiều tranh chấp giữa các đảng chính trị