Ông Putin tuyên bố Nga không hành động ‘chống lại bất kỳ ai’ trên thị trường năng lượng