Quốc hội Hoa Kỳ chỉ phê chuẩn 34 dự luật trong năm 2023

Cuộc khủng hoảng về hiệu suất công việc hay sự kiềm chế kịp thời? Các chuyên gia nói rằng có nhiều thứ về Quốc hội hơn là số lượng các dự luật được thông qua.